GrafikGrafikGrafikGrafik

Bestyrelse

Daglig drift / Kasserer
Frank Jensen
Nyvej 18, 4262 Sandved
Tlf. 29402339
sandvedvand@mail.dk

Formand
Ole Larsen
Parkvej 19, 4262 Sandved
Tlf. 20435294
info@kleinsmed-olelarsen.dk

Næstformand
Jesper Fogh Christensen
Torpevænget 1, 4262 Sandved
Tlf. 31346188
jfoghc@gmail.com

Sekretær
Tine S Hansen
Nyvej 16, 4262 Sandved
Tlf. 22321575 /mobil (Tine) 30232052 (Anders) 22321575
tine-anders@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Vagner Frederiksen
Kvislemarksvej 8, 4262 Sandved
Tlf. 21730187
kvislemark2@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Flemming Kongsted
Skydevænget 33, 4262 Sandved
Tlf. 55456441
flemmingkongsted@hotmail.com

Suppleant
Michael Woedd
Nyvej 14, 4262 Sandved
Tlf. 22538899
woedd@live.dk

Suppleant
Flemming Pedersen
Nyvej 45, 4262 Sandved
Tlf. 20477451
nyvejsandved@gmail.com