GrafikGrafikGrafikGrafik

Om Sandved Vandværk

Fakta om Sandved Vandværk

Sandved vandværk blev den 17. maj 1934 etableret som andelsvandværk, vandværkets bygninger har siden etableringen været beliggende i den sydlige ende af Korsvej i Sandved by.

Sandved Vandværk forsyner ca. 450 forbrugere fordelt i Sandved og Kvislemark området og vandværket udpumper årligt ca. 65.000 kbm. vand, som bliver pumpet op fra tre boringer fordelt i og omkring Sandved by.

Sandved Vandværk startede med et lille pumpehus, som gennem årene der er gået er blevet udbygget flere gange, det første pumpehus huser i dag en nødstrømsgenerator, som ved udfald på offentlig elnet, automatisk starter op og sørge for at vandforsyningen forbliver intakt, denne generator blev installeret i 2005 samtidig med at resten af vandværket blev restaureret med nye døre og tag med høj rejsning.

I 2006-2007 blev der etableret beredskabsledning til Tornemark Vandværk, det er et ønske fra regeringen, at man etablerer sådanne foranstaltninger i tilfælde af forurening af drikkevandsboringer, beredskabsledningen er koblet sammen for enden af Grønbrovej ved Fyrendal gods og kan betjenes manuelt af medlemmerne af begge bestyrelser i tilfælde af forurening, havari eller lignende.

Beredskabsledningen er kun som det fremgår af ordet en beredskabsledning, derfor kan det forekomme at vandtrykket er lavere end normalt, specielt hvis Tornemark Vandværk forsyner Sandved vandværk i tilfælde af ovenstående, derimod vil man ingen ændringer bemærke i vandtrykket, hvis det er Sandved der forsyner Tornemark.

Nyheder

Nyheder

Generalforsamling 2024

Sandved Vandværk A.M.B.A. afholder ordinær generalforsamling på Grønbro Cafeteria torsdag den 25. april kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Venlig hilsen

Bestyrelsen