GrafikGrafikGrafikGrafik

Referater

Referater fra bestyrelsesmøder

Misfarvet vand i ledningerne
Vi arbejder på at løse problemet med misfarvetfarvet vand i ledningerne. Ud over at det kan virke mindre appetitligt...
Læs mere

Persondatapolitik
I nedestående dokument kan i læse hvordan vi i sandved vandværk behandler personlig data
Læs mere

Tilbageløbssikring

Tilbageløbssikring

Tilbageløbssikring

Ved alle målere skal der være en tilbageløbssikring (kontraventil). Den forhindrer, at vandet fra husinstallationen løber tilbage i ledningsnettet. Tilbageløb kan bl.a. ske hvis trykket i forsyningsledningen forsvinder p.g.a. strømsvigt, eller ved reperation af ledningsnettet.

Det er ejeren af den enkelte ejendom, der har ansvaret for, at installationen er lovlig. Vandværket har ret til at kontrollere at reglerne er overholdt.

Skærpede krav vedr. tilbageløbssikring for virksomheder.

Virksomheder med særlig risiko for forurening af drikkevandet ved tilbageløb, skal foretage en teknisk analyse af installationen og en passende tilbageløbssikring skal etableres.

De overordnede krav på dette område står i Bygningsreglementet 08

Desuden findes de tekniske bestemmeler i norm for vandinstallationer DS 439/2009.

Der henvises også til Rørcenteranvisning 015 som bygger på EU standarden DS/EN1717 – sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningsventiler.

Husk det er ejerens ansvar at installationen er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hårdhedsgrad på vores vand
Vandets hårdhedsgrad er for nyligt målt til 8,9.
Læs mere