GrafikGrafikGrafikGrafik

Priser

Takstblad for Sandved Vandværk 2022

Fast afgift pr. år kr. 800,00 / incl moms kr. 1000,00

M3 pris kr. 7,00 / incl moms kr. 8,75

Grøn afgift kr. 6,37 / incl moms kr. 7,96

Lukke gebyr kr. 500,00 momsfrit + omkostn. ved lukning

Genåbning kr. 1000 / incl moms kr. 1250 + omkostn. ved genåbning

1. rykker kr. 100,00

Anlægsbidrag i byzone:

Hovedanlæg kr. 12.000,00    
Forsyningsledning kr. 4.000,00 
Stikledning kr.  6.000,00       
i alt kr. 22.000,00 / incl moms kr. 27.500,00

Anlægsbidrag i landzone:
Hovedanlæg
kr.12.000,00    
Forsyningsledning kr. 22.000,00  
Stikledning kr. 6.000,00
i alt kr. 40.000 / incl moms 50.000,00

Ny udstykning:
Hovedanlægsbidrag + faktiskeudgifter.

Erhvervsområder: 
Faktiske udgifter til forsyningsledning samt at grundejeren betaler stikledning- og hovedanlægsbidrag

VIGTIGT!
Der fremsendes fremover kun 1 rykker, denne fremsendes 14 dage efter forfald ved manglende betaling lukkes uden yderligere varsel.

Nyheder

Nyheder

Generalforsamling 2024

Sandved Vandværk A.M.B.A. afholder ordinær generalforsamling på Grønbro Cafeteria torsdag den 25. april kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Venlig hilsen

Bestyrelsen