GrafikGrafikGrafikGrafik

Priser

Takstblad for Sandved Vandværk 2022

Fast afgift pr. år kr. 800,00 / incl moms kr. 1000,00

M3 pris kr. 7,00 / incl moms kr. 8,75

Grøn afgift kr. 6,37 / incl moms kr. 7,96

Lukke gebyr kr. 500,00 momsfrit + omkostn. ved lukning

Genåbning kr. 1000 / incl moms kr. 1250 + omkostn. ved genåbning

1. rykker kr. 100,00

Anlægsbidrag i byzone:

Hovedanlæg kr. 12.000,00    
Forsyningsledning kr. 4.000,00 
Stikledning kr.  6.000,00       
i alt kr. 22.000,00 / incl moms kr. 27.500,00

Anlægsbidrag i landzone:
Hovedanlæg
kr.12.000,00    
Forsyningsledning kr. 22.000,00  
Stikledning kr. 6.000,00
i alt kr. 40.000 / incl moms 50.000,00

Ny udstykning:
Hovedanlægsbidrag + faktiskeudgifter.

Erhvervsområder: 
Faktiske udgifter til forsyningsledning samt at grundejeren betaler stikledning- og hovedanlægsbidrag

VIGTIGT!
Der fremsendes fremover kun 1 rykker, denne fremsendes 14 dage efter forfald ved manglende betaling lukkes uden yderligere varsel.